Giỏ hàng

Công ty ASG

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : Long An

Dự án thi công hệ thống mạng nội bộ Văn phòng, nhà xưởng và ký túc xá Công ty ASG

Hạng mục thi công:

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN)

- Hệ thống điện thoại nội bộ (PABX)

- Hệ thống âm thanh thông báo (PA system)