Giỏ hàng

Công ty Kaoten Vietnam

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : Đồng Nai

Dự án thi công hệ thống Camera quan sát tại Công ty sản xuất bao bì Kaoten Vietnam.

Hạng mục thi công:

- Hệ thống CCTV Camera