Giỏ hàng

Công ty Samsin Vina

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : Hà Nam

Dự án thi công hệ thống mạng nội bộ nhà máy và ký túc xá Công ty Samsin Vina

Hạng mục thi công:

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN)

- Hệ thống điện thoại nội bộ (PABX)

- Hệ thống Wifi