Giỏ hàng

Ngân hàng Vietinbank

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : TP.HCM

Dự án thi công hệ thống điện nhẹ (ELV System)

Hạng mục thi công:

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN)

- Hệ thống điện thoại nội bộ (PABX)

- Hệ thống Camera quan sát (CCTV camera)

- Hệ thống báo động

- Hệ thống trình chiếu