Giỏ hàng

Công ty CP Nhựa Bình Minh

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : Bình Dương - Long An

Dự án thi công hệ thống điện nhẹ tại các Nhà máy Công ty CP Nhựa Bình Minh

Hạng mục thi công:

- Hệ thống Camera quan sát (CCTV Camera)

- Hệ thống âm thanh thông báo (PA System)

- Hệ thống Wifi nhà xưởng