Giỏ hàng

Hyosung Dormitory

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : Đồng Nai

Dự án thi công hệ thống mạng thông tin nội bộ toà nhà Ký túc xá Công ty Hyosung Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai

Hạng mục thi công:

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN)

- Hệ thống Wireless Access Point (Wifi system)

- Hệ thống âm thanh thông báo (PA system)

- Hệ thống CATV