Giỏ hàng

Ngân hàng BIDV-CN PMH

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : TP.HCM

Dự án thi công hệ thống mạng nội bộ toà nhà Ngân hàng BIDV - CN Phú Mỹ Hưng.

Hạng mục thi công:

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN)

- Hệ thống điện thoại nội bộ (PABX)

- Hệ thống Wifi