Giỏ hàng

Nhà máy gạch Phước Thành

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : Bình Dương

Dự án thi công hệ thống Camera quan sát tại nhà máy gạch Công ty Phước Thành

Hạng mục thi công:

- Hệ thống CCTV Camera IP