Giỏ hàng

PVGAS Cà Mau

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : Cà Mau

Dự án thi công hệ thống mạng nội bộ toà nhà văn phòng BQL dự án Nhà máy Khí Cà Mau.

Hạng mục thi công:

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN)

- Hệ thống điện thoại IP (IP Telephone)

- Hệ thống Wireless Access Point (Wifi system)