Giỏ hàng

Dây nhảy quang Singlemode

Mã sản phẩm: SM, SC-SC
Giá gốc 60,000₫

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Dây nhảy quang đơn mode (Single-mode). Loại dây nhảy đơn (simplex) hoặc dây nhảy đôi (duplex). Kiểu đầu nối SC/UPC, FC/UPC, LC/UPC, SC/APC, FC/APC, LC/APC.

Type

Standard, Master

Style

SC/UPC, FC/UPC, LC/UPC, SC/APC, FC/APC, LC/APC 

Fiber Cable Type

Simplex, Duplex (Zipcord)
Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ1.8mm
Φ1.6mm PVC or LSZH
Φ0.9mm, Φ0.6mm buffered fiber PVC or LSZH

Polishing Manner

UPC,APC, SPC(8°& 6°)

Insertion Loss

≤ 0.1dB (For Singlemode Master)
≤ 0.25dB (For Singlemode Standard)
≤ 0.25dB (For Multimode)
Tested by JDS RM 3750

Return Loss
(For Singlemode)

UPC ≥ 50dB
SPC ≥ 55dB
APC ≥ 60dB (typ.65dB)
Tested by JDS RM3750

Repeatability

±0.1dB

Operating temperature

-400C to 850C

Geometry Requirement
(For Singlemode)

Ferrule Endface Radius
7mm ≤ R ≤ 12mm (For APC)
10mm ≤ R ≤ 25mm (For Standard)
Apex Offset ≤ 30 μm (For Master)
Apex Offset ≤ 50 μm (For Standard)
Undercut -50nm ≤ U ≤ 50nm
Tested by DORC ZX-1