Giỏ hàng
Giải pháp mạng nội bộ (LAN)

Giải pháp mạng nội bộ (LAN)

Local Area Network (LAN) là một mạng truyền thông dữ liệu kết nối các thiết bị đầu cuối gồm máy tính, máy chủ, máy in, …. trong một tòa nhà hoặc các khu vực địa lý giới hạn khác. Các thiết bị này có thể được kết nối thông qua kết nối có dây hoặc kết nối không dây, Ethernet, Token Ring và wireless LAN IEEE 802.11b/g/n,...

Mô hình mạng LAN:

LAN có thể được chia thành 03 loại: mạng LAN nhỏ, mạng LAN lớn hoặc mạng LAN mở rộng.

  • Mạng LAN nhỏ cung cấp kết nối giữa các thiết bị trong văn phòng hoặc chi nhánh với một số lượng nhỏ các thiết bị đầu cuối. Một số máy chủ có thể được đặt ở các mạng LAN nhỏ để cung cấp các ứng dụng nội bộ, ví dụ như máy chủ dữ liệu, máy chủ DNS, máy chủ web / mail, ...
  • Việc xây dựng mạng LAN lớn có các trung tâm dữ liệu lớn với tốc độ truy cập cao và liên lạc liên thông giữa nhiều bộ phận, phòng ban, toàn nhà,… mạng LAN lớn thường là trụ sở chính tại các công ty lớn hơn.
  • Mạng LAN mở rộng cung cấp kết nối giữa hai hay nhiều tòa nhà, khuôn viên, văn phòng nằm gần nhau bằng các kết nối băng thông cao

Căn cứ vào mục đích triển khai của người sử dụng, có 3 mô hình cấu trúc thiết kế mạng khác nhau để triển khai:

  • Mô hình kiến trúc ba lớp: Core, Distribute, Access
  • Mô hình thiết kế dự phòng: bao gồm dự phòng server, load balancing,…
  • Mô hình thiết kế bảo mật: sử dụng các firewall, VLAN, VPN,…

Phần cứng của mạng LAN bao gồm:

Mô hình tổng quát cấu trúc mạng nội bộ (LAN)

Các vấn đề cần lưu ý khi thiết kế mạng LAN

  • Thiết kế cấu trúc địa chỉ IP của một mạng LAN là rất quan trọng trong việc đảm bảo quản lý dễ dàng và tối đa hóa hiệu suất.
  • Mạng LAN truyền thống được sử dụng để kết nối một nhóm những người trong cùng một khu vực địa phương. Tuy nhiên, nhóm làm việc đang trở nên nhiều hơn về mặt địa lý phân phối trong môi trường làm việc hiện nay. Do đó, các công nghệ mạng LAN ảo (VLAN) cần được xem xét sử dụng cho những bộ phận, địa điểm khác nhau để chia sẻ cùng một tài nguyên mạng.
  • Để tối đa hóa việc sử dụng băng thông, cần phải xem xét đến các khái niệm và ứng dụng của các nguyên tắc phát quảng bá và va chạm trong hoạt động của mạng LAN tăng tối đa hiệu suất truyền  thông tin của mạng LAN
  • LAN có thể được kết nối với nhau bằng cách sử dụng mạng diện rộng (WAN), Metropolitan Area Network (MAN). Các công nghệ WAN phổ biến bao gồm TCP / IP, ATM, Frame Relay.